Thursday, November 22, 2007

ကၽြန္ေတာ္ ထိုင္းဘာသာစကားႏွင့္ စာေပ

ဒီဘေလာ့ေလးကို၀င္ေရးဖို႕ မခြန္ျမလိႈင္က ဖိတ္ေခၚထားတာၾကာၿပီးဆိုေပမဲ့ အေၾကာင္းေတြမ်ားလြန္းတဲ့ တစ္ေၾကာင္းကိုယူၿပီးေရးလိုက္တာပါ။ ဘာရယ္ေတာ့မဟုတ္ဘူး ရုံးကေန အခန္းကိုျပန္ဖို႕အတြက္ ကားမွတ္တိုင္မွ မိမိသြားလိုသည့္ ခရီးကိုသယ္ေဆာင္မည့္ ကားကိုရပ္ေစာင့္ေနစဥ္ ခဏ လူငယ္တစ္ေယာက္ အသက္အရြယ္အားျဖင့္ေတာ့ ကၽြန္ေတာ္ႏွင့္ေတာ့ အရြယ္တူပင္ရွိလိမ့္မည္။ ထိုင္ရမလို ထရမလိုႏွင့္ မၿငိမ္မသက္ျဖင့္ေနသည့္ သူ႕ကိုၾကည္႕ၿပီး ခိုးရယ္မိသည္။ ဒီလိုျပႆနာေတြဟာ ထိုင္းႏိုင္ငံေရာက္ကၽြန္ေတာ္တို႕ျမန္မာနိုင္ငံသားအမ်ားစု ေတြ႕ႀကံဳရေသာ အေရးမပါဘူးလို႕ ထင္ရတဲ့ အေရးပါေသာအရာတစ္ခုပင္ ..... အေၾကာင္းမွာ ဘာသာစကား မတတ္ကၽြမ္းမႈ႕ႏွင့္ စာေပမ်ားကို မဖတ္တတ္ျခင္းပင္တည္။

ကၽြန္ေတာ္ ထိုင္းႏိုင္ငံသို႕ေရာက္ခဲ့သည္မွာ 2003ခုႏွစ္အစပိုင္းကျဖစ္သည္။ ထိုင္းႏိုင္ငံသို႕ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ား ေရြ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားျဖင့္ ေရာက္လာခဲၾကသည္မွာ ဟုိအေစာပိုင္းကပင္ ျဖစ္သည္။ ထိုအထဲတြင္ အမိိေျမတြင္ ရုန္းကန္ရွာေဖြစာေသာက္ရသည့္ ၀မ္းစာခက္ခဲမႈ႕ေၾကာင့္လည္းေကာင္း ႏိုင္ငံေရးအရေသာ္လည္းေကာင္း အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးေၾကာင့္ လာေရာက္သူမ်ား သန္းခ်ီ၍ပင္ရွိသည္။ မည္သည့္အေၾကာင္းေၾကာင့္ပင္လာသည္ျဖစ္ေစ ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ခရီးသြာလာေသာ္ ေတြ႕ႀကံဳၾကရသည့္ ျပႆနာမွာ အတူတူပင္ျဖစ္သည္။

အေစာပိုင္းက ကၽြန္ေတာ္သံုးေလ့ရွိေသာ လက္စြဲစကားမွာ ... '' ငါ့တို႕ ဒီႏိုင္ငံမွာ တစ္သက္လံုးေနၾကမွာမဟုတ္ဘူး တစ္ေန႕ ငါ့တို႕ႏိုင္ငံကိုျပန္ၾကမွာဘဲ ဒီေတာ့ သူတို႕ရဲ႕ ဘာသာစကား ၊ စာ မတတ္ေတာ့ေကာ ဘာျဖစ္လဲ။ တတ္သြားၿပီးရင္ ဘယ္မွာသြားသံုးမွာလဲ'' ဆိုၿပီးအစသျဖင့္ေျပာေလ့ရွိတတ္သလို႕ အခ်ဳိ႕ခ်ဳိ႕ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံသားအခ်ဳိ႕ကလည္း ထိုအတူပင္သံုးတတ္ၾကသည္။ မိမိအား ထိုင္းဘာသာစကား ၊ စာေပမ်ားကို သင္ၾကရန္ လာေရာက္ေခၚေသာ သူငယ္ခ်င္းမ်ားကို အားမနာစြာျဖင့္တုန္႕ျပန္တတ္သည္။ အခုေတာ့ကၽြန္ေတာ္၏ မွားယြင္းေသာ အယူဆမ်ားကို ကၽြန္ေတာ္၏ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ေနထိုင္သည့္ အေတြ႕အႀကံဳကပင္ အေျဖရွာေပးခဲ့ေလၿပီး ထိုသို႕ေသာအယူအမွားမ်ားၾကာင့္ အခ်ဳိ႕မွာ ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ေနထိုင္ရာ (၁၀)ႏွစ္ပင္ေက်ာ္သြားလင့္ကစား ထိုင္းစကားကို ထမင္းစား ေရေသာက္မွလြဲ၍မေျပာတတ္ၾက။ အေရးအေၾကာင္းဆိုက တစ္ပါးေသာ ထိုင္းစကားတတ္သူမ်ားကို မ်က္ႏွာငယ္စြာႏွင့္ စကားျပန္လုပ္ေပးရန္ေျပာရေလသည္။ အလုပ္ရွင္မ်ားႏွင့္ေသာ္လည္းေကာင္း က်န္းမာေရးမေကာင္း၍ ေဆးရုံ ၊ ေဆးခန္းမ်ားသို႕သြားလိုလွ်င္ေသာ္လည္းေကာင္း ထိုင္းလူမ်ဳိးမ်ားႏွင့္ တိုုက္ရုိက္ပတ္သက္ရေသာ ေနရာမ်ားတြင္ မရွိမျဖစ္သံုးရမည္မွာ ထိုင္းဘာသာစကားပင္ ... တစ္ခါတစ္ရံတြင္ စကားျပန္လုပ္ေပးသူ၏ အမွားယြင္းမႈ႕ေၾကာင့္ မိမိႏွင့္ မိမိဆက္ဆံရသူအေပၚ နားလည္မႈ႕လြဲတာမ်ဳိး အထိျဖစ္တတ္ေလသည္။

ကၽြန္ေတာ္သည္ ထိုသို႕ေသာ အခက္ခဲမ်ားကို ေက်ာ္လြန္လာၿပီးေနာက္ ကံေကာင္းေထာက္မစြာပင္ ... ထိုင္းဘာသာစကားကို ေတာ္သင့္ေျပာႏိုင္ဆိုႏိုင္ ရွိလာသည္။ ဘာသာစကားကို ကၽြမ္းကၽြမ္းက်င္က်င္ ေျပာႏိုင္လာသည့္အေလွ်ာက္ အလုပ္လုပ္ရာတြင္ အရင္ကႏွင့္မတူဘဲ ဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕မႈ႕မ်ားရွိလာသည္။ ထိုမွစ၍ ကၽြန္ေတာ္၏ အယူအမွားမ်ားဟာ တျဖည္းျဖည္းေျပေလွ်ာ့လာကာ သူငယ္ခ်င္း တစ္ေယာက္၏ အကူအညီျဖစ္ ထိုင္းစာေပမ်ားအသင့္တင့္ေလ့လာႏိုင္ခဲ့သည္။

ဒီလိုေလ့လာခဲ့တဲ့ အက်ဳိးေက်းဇူးေၾကာင့္ ခရီးသြားလာရသည့္အခါ အဆင္ေျပမႈမ်ားရွိလာၿပီး ထိုင္းႏိုင္ငံသားတစ္ေယာက္ကဲ့သို႕ပင္ လြတ္လပ္စြာသြားလာလႈပ္ရွားႏိုင္ခဲ့သည္။ ထိုမွစ၍ ကၽြန္ေတာ္ႏွင့္ခင္မင္ရင္းႏွီေသာ သူငယ္ခ်င္းမ်ားကို ထိုင္းစာႏွင့္ ဘာသာစကားမ်ားကိုေလ့လာရန္ အထူးအားေပးလာေတာ့သည္။ ထိုသို႕အားေပးျခင္းမွာ ကၽြန္ေတာ္သည္ ကၽြန္ေတာ္တို႕ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားအား ထိုင္းစာေပသင္ၾကာၾကရန္ ဆြဲေဆာင္ေျပာဆိုေနျခင္းမဟုတ္ပါ။ ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ေနစဥ္ခဏ မိမိ၏ သြားမႈ႕ ၊ လာမႈ႕ အေထြးေထြးလုပ္ေဆာင္ရန္ရွိေသာအရာမ်ားကို အဆင္ေျပေစရန္ႏွင့္ မိမိျပႆနာကို မိမိကိုယ္တိုင္ေျဖးရွင္းတတ္ရန္ျဖစ္သည္။ ''ငါ့တို႕သည္ ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ တစ္သက္လံုးမေန အမိျမန္မာေျမကိုျပန္ၾကမည္သာျဖစ္သည္။ သို႕ေသာ္ ထုိ႕ ငါ့တို႕ျပန္ၾကရမည့္ေန႕သည္ ဘယ္ေန႕ဘယ္အခ်ိန္ဆိုတာကို ငါ့တို႕မျမင္ႏိုင္ေသး ထိုအတြက္ ေနစဥ္အခ်ိန္၀ယ္ အဆင္ေျပေစျခင္းငွာ သင္ၾကားရျခင္းျဖစ္ေကာင္းျဖစ္မည္။ သို႕မဟုတ္ ထိုဘာသာ စကား ၊ စာ ကို သံုးသြာမည့္သက္တမ္းမွာ မိမိအေပၚတြင္သာမူတည္သည္။ ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္မဟုတ္ မည္သည့္ႏိုင္ငံတြင္မဆို မိမိေနထိုင္သည့္ႏိုင္ငံ၏ဘာသာစကား ၊ စာကို တတ္ေျမာက္မွသာ မိမိ၏ျပႆနာအေထြေထြကို ေျဖရွင္းႏိုင္မည္သာျဖစ္သည္။
Type your summary here

Type rest of the post here


1 comment:

May Burma said...

we can all go back and work in our country when the west removes trade sanctions.